Lembaga Wakaf Syarikat Islam

Total Project
1
Dana Terkumpul
Rp 12.408.500

Sebagai Organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang lahir pada tahun 1905 kiprah Syarikat Islam mengalami berbagai adaptasi yang diakibatkan oleh kondisi sosial-politik yang terjadi pada setiap dekade serta desakan lingkungan eksternal yang terus berubah. Diawali dengan nama Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh yang mulia Hi. Samanhudi di kota Solo kemudian SDI bermetamorfosa menjadi Syarikat Islam (SI) ketika lingkup perjuangaannya menjadi semakin meluas terutama saat SI dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto yang dikenal dengan julukan “Pangeran Tanpa Mahkota”, “Jang Oetama”, dan “ Sang Guru Bangsa”. Dinamika pergerakan Syarikat Islam terus terjadi termasuk didalamnya dalam soal politik. Dalam soal politik Syarikat Islam juga mengambil bagian sehingga Syarikat Islam juga pernah berubah dari gerakan sosial keagamaan menjadi gerakan politik yakni sebagai Partai Syarikat Islam (PSI), dan dalam masa Orde Lama pernah mencapai puncak kejayaan sebagai pemenang pemilu pada tahun 1955. Akan tetapi turbulensi politik pada masa Orde Baru menghabiskan kedigdayaan politik Syarikat Islam yang terus tergerus sampai Orde Reformasi tiba.

Selanjutnya, selepas Majelis Tahkim/Musyawwarah Nasional yang ke-40 Syarikat Islam berketetapan hati kembali ke Kittah perjuangannya dalam kedaulatan ekonomi ummat dan bangsa Indonesia dalam semangat kebersamaan “ wataawanu alal birri wa taqwa wa la taawannu alal izmi wal udwan”. Sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkannya dan di dasari kepada kesadaran penuh pada Trilogy Syarikat Islam yakni : “ Sebersih-bersih Tauhid, Setinggi-tinggi Ilmu Pengetahuan dan Semahir-mahir Siasah” maka salah satu ikhtiar yang ditempuh adalah membangun lembaga wakaf yang termuat dalam Surat Keputusan DPP Syarikat Islam nomor : 012P1/SKEP/LTSI/VIII/2018 tentang Perubahan Penetapan Lembaga Wakaf Syarikat Islam (LWSI) yang kemudian oleh pengurus disepakati diberi nama “Si Wakaf”.

daftar project nazhir ini